מתוך האתר ChicagoIsraeliCenter.com

Bat Mitzvah Club Shabbat Dinner

Bat Mitzvah Club Shabbat Dinner

 

Bat Mitzvah Club Shabbat Dinner

8750 Keeler Ave. Skokie

May 5, 2017